Voor Melkveehouders

Voor Melkveehouders

Speciaal zodat melkveehouders sneller de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben, voorziet MilkBE deze landingspagina. Hier passeren het Fonds Botulisme, de duurzaamheidsmonitor en de antibiotica benchmarking de revue. Ook enige basisinfo over het paratuberculoseprogramma van het Sanitair Fonds Zuivel vindt u onderaan deze pagina.

voederhek

Botulisme

Wat?

Botulisme is een niet te behandelen vergiftiging veroorzaakt door toxines van een bacterie die aanwezig kan zijn in (stukken van) kadavers in het ruwvoeder of drinkwater met vaak sterfte van het melkvee tot gevolg

Hoe?

MilkBE beheert het solidariteitsfonds voor botulisme en keert vergoedingen uit in geval van vernietigde melk en zware sterfte van melkvee door een niet te vermijden botulisme-uitbraak

Meer info

Duurzaamheidsmonitoring

Wat?

Een duurzaamheidsprogramma m.b.t. de hele zuivelketen, van melkveehouder tot melkverwerker. Voor het luik Melkveehouderij worden de bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven van de melkveehouders geïnventariseerd, gelijktijdig met de IKM-audit

Waarom?

Het is essentieel om de geleverde duurzaamheidsinspanningen op alle niveaus in kaart te brengen. Zo tonen we dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en dat we sterk inzetten op een verduurzaming van de hele sector

Meer info

Lijst duurzaamheidscriteria

duurzaamheid
melkstal

Antibioticaregistratie

Wat?

IKM legt dierenartsen op het antibioticagebruik bij runderen te registreren via AB Register in Vlaanderen en BIGAME in Wallonië, in navolging van het Convenant met de federale overheid

Waarom?

Het doel is om tot meer beredeneerd antibioticagebruik te komen en de eerder preventieve boven de curatieve aanpak verder uit te bouwen

Meer info

Paratuberculose

Wat?

Paratuberculose is een niet te behandelen chronische infectie van de dunne darm, veroorzaakt door een bacterie, met verlaagde melkgift en algehele verzwakking van het melkvee tot gevolg

Hoe?

Om de kans op besmetting te verminderen, kunnen melkveehouders op vrijwillige basis deelnemen aan een programma met financiële steun van het Sanitair Fonds. Voor meer info verwijzen we u graag door naar de verenigingen ARSIA voor Waalse producenten en DGZ voor Vlaamse producenten:

ARSIA                            DGZ    

kop koe

Gerelateerde Artikels

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Vangerven Astrid

secretaris MilkBE
+32 16 30 07 73

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons