Solidariteitsfonds Botulisme breidt uit

Voortaan komen ook volle vaarzen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het MilkBE solidariteitsfonds voor Botulisme.

De bestuurders van MilkBE hebben beslist om ook zware sterfte bij volle vaarzen door botulisme op te nemen voor vergoeding door het solidariteitsfonds Botulisme vanaf 1 januari 2023. Tot nu toe werd alleen zware sterfte bij melkkoeien vergoed. Het voorbije jaar deden zich immers enkele uitbraken voor bij jongvee waarvoor er geen compensatie kon worden uitbetaald. Met de uitbreiding van het toepassingsdomein wordt hieraan verholpen. Daarnaast worden de bijdragen 2023 voor MilkBE beperkt verhoogd in functie van de gestegen kosten en opgenomen taken.

 

Uitbreiding toepassingsdomein solidariteitsfonds Botulisme

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat toelaat een tegemoetkoming uit te betalen aan melkveehouders getroffen door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Dit fonds voorziet zowel in een vergoeding van vernietigde melk als in een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Dat laatste wordt sinds 1 januari 2023 uitgebreid naar jongvee vanaf 15 maanden oud. De definitie van zware sterfte wordt behouden, nl. bij de overschrijding van de sterftedrempel van 30%. Deze drempel kan per diercategorie (volle vaarzen of melkkoeien apart), dan wel over beide diercategorieën samen overschreden worden.

 

Het MilkBE budget stijgt in 2023

Net zoals elke andere organisatie of bedrijf heeft ook MilkBE te kampen met kostenstijgingen. Het is daarom onvermijdelijk dat ook de bijdrage van melkveehouders en zuivelondernemingen aan MilkBE toeneemt. De stijging is echter minder sterk dan de toename van de algemene inflatie.

De digitalisering van de duurzaamheidsmonitor, samen met de vernieuwing van het programma voor de monitoring van eventuele contaminanten in melk en het Fonds Botulisme, blijven ook in 2023 belangrijke prioriteiten van MilkBE.

 

Wat betekent dit concreet?

In 2023 zal de bijdrage aan MilkBE

  • voor melkleveraars: met 5% stijgen naar 0,0635 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk;
  • voor kopers: met 7,8% stijgen naar 0,0760 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk.

 

 

 

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons