Monimilk

Monimilk

Monimilk is het monitoringsprogramma op contaminanten in rauwe melk dat de zuivelsector in het kader van de borging van de voedselveiligheid uitvoert. Jaarlijks worden ruim 1700 monsters in verschillende gespecialiseerde laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van contaminanten zoals PCB’s, dioxines en dioxine-achtige PCB’s, pesticiden, zware metalen, residuen van geneesmiddelen,…
 

remstoffenanalyse
monstername

Het monitoringsprogramma wordt uitgerold op de melk van de kopers die zich bij MilkBE hebben aangesloten. Momenteel wordt meer dan 99% van alle melkleveringen in ons land afgedekt door Monimilk.

Door de jaarlijkse evaluatie en eventuele aanpassing van het programma is het mogelijk in te spelen op opkomende risico’s of nieuwe inzichten inzake contaminanten in rauwe melk. Hierdoor is en blijft Monimilk een uiterst relevante tool in de borging van de voedselveiligheid van rauwe melk in België.

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Geypens Maura

Secretaris WG Monimilk

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons