Melkophaling

Melkophaling

BCZ beheert de “Gids voor de autocontrole van de ophaling, het transport en de ontvangst van rauwe melk”, kortweg “ACS-Melkophaling”. Deze gids zorgt ervoor dat de kopers van melk over de nodige basiskennis beschikken om hun bedrijfseigen autocontrolesysteem op punt te stellen, nl. in overeenstemming met de wetgeving betreffende de autocontrole, de traceerbaarheid en de meldingsplicht in de voedselketen.

Daarnaast zijn er ook enkele aspecten betreffende de melkophaling waarbij de producenten en de Interprofessionele organismen (IO'n), nl. MCC-Vlaanderen en Comité du Lait, nauw betrokken zijn en daarom hun invulling krijgen op interprofessioneel vlak, dus binnen MilkBE.

opleiding chauffeurs

Opleiding RMO-chauffeurs

De rauwe melk mag slechts opgehaald en bemonsterd worden door een chauffeur van een melkophaalwagen (i.e. RMO = rijdende melkontvangst) die houder is van een vergunning afgegeven door het IO. Hiervoor moet een jaarlijkse opleiding worden gevolgd

Voor nieuwe chauffeurs voorziet de koper in een elementaire opleiding alvorens ze hun ophaalactiviteit mogen starten. Binnen het jaar moet de nieuwe chauffeur een basisopleiding volgen bij een IO. De slides van deze opleiding kan u via onderstaande knop downloaden.

Indien de jaarlijks aangeboden opleiding niet is gevolgd, wordt de vergunning verlengd met 1 jaar i.p.v. met 2 jaar. Indien 2 opeenvolgende opleidingen niet worden gevolgd wordt de vergunning ingetrokken.

RFID- identificatie

Op het ogenblik van de ophaling van rauwe melk moet een representatief monster met elektronische (RFID) chip worden genomen. Indien de rauwe melk geleverd wordt uit meerdere koeltanks, wordt de rauwe melk uit elke koeltank bemonsterd. De bemonstering gebeurt normaal gezien mechanisch met behulp van een bemonsteringsapparaat en een elektronisch monsteridentificatiesysteem op de melkophaalwagen (wavebox). De nodige apparaten en systemen dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de wetenschappelijke begeleiding. Maar ook elk individueel bemonsteringsapparaat moet erkend en geïdentificeerd worden door de IO.

De gegevens over de opgehaalde hoeveelheden worden automatisch geregistreerd en overgemaakt via RFID aan de IO’n, conform het lastenboek RFID. 

monstername RMO

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Goyens Elias

Adviseur Melkkwaliteit
0491 07 60 13

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons