IKM

IKM

IKM (Integrale Kwaliteit Melk) vertaalt de engagementen van de melkproducenten naar de maatschappij, via een lastenboek van goede praktijken. Ze beoogt de knowhow van de leden te valoriseren en laat elkeen mogelijk om zich in te schrijven in een vooruitgangsdynamiek die onmisbaar is voor een duurzame landbouw. MilkBE bepaalt de inhoud van het lastenboek en houdt toezicht op de correcte toepassing ervan.

IKM-VL

Deelnamecijfers

99,8% van de Belgische melkveebedrijven zijn IKM-gecertificeerd. Het belang van de IKM-certificatie is erg groot gezien klanten van zuivelverwerkers steeds veeleisender worden, ook op vlak van het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zonder IKM-certificaat is de afzet van de melk tegenwoordig niet meer te verzekeren.

Lastenboek

De zuivelsector heeft er al in 2000 voor gekozen om vragen van afnemers m.b.t. de melkveehouderij te bundelen in het privaat lastenboek IKM. Elke melkveehouder kan vrijwillig besluiten bij IKM aan te sluiten. 

Het IKM-lastenboek is erg uitgebreid en wordt opgedeeld in 8 modules:

 1. Dierengezondheid
 2. Dierenwelzijn
 3. Melkwinning
 4. Reiniging
 5. Milieu
 6. Meldingsplicht
 7. Hygiëne
 8. Duurzaamheid
Cahier des charges QFL
Klauwverzorging

Certificatie en inspectie

MilkBE heeft beslist om de certificatie-activiteiten toe te vertrouwen aan MCC-Vlaanderen en Comité du Lait. Zij zien bijvoorbeeld ook toe op de opleiding van de auditoren.

De melkproducent kan zelf kiezen door wie hij zijn IKM-audit laat uitvoeren uit een lijst van onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instellingen die MilkBE aan een extra eigen selectieprocedure heeft onderworpen. Vanaf 1 maart 2021 tot 1 maart 2024 mogen de volgende inspectie-instellingen audits uitvoeren voor het IKM-lastenboek:

 • Carah
 • CkCert
 • Comité du Lait
 • FoodChain ID
 • SGS AgroControl

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Königs Annette

représentant CdL

Ryckaert Veerle

vertegenwoordiger MCC

Gerelateerde artikels

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons