Antibioticagebruik

Antibiotica & remstoffen

Ondanks dat de melkveehouderij geen grootgebruiker is van antibiotica, worden ze wel toegediend wanneer het nodig is. Antibiotica worden immers toegediend om de groei van bacteriën te remmen en zo dierenziekten in te dammen. In de zuivelsector gebruiken we de term remstoffen voor de residuen van antibiotica die eventueel te vinden zijn in de melk.

Geen remstoffen in melk 

Bij gebruik van diergeneesmiddelen bij melkkoeien, moeten de producenten daarom de voorgeschreven wachttijden goed in acht nemen. Er wordt immers niet getolereerd dat voedingsmiddelen schadelijke stoffen bevatten, ongeacht de hoeveelheid. Naast voedselveiligheid, zijn de belangrijkste redenen hiervoor het beperken van voedselverlies en het behouden van het goede imago van melk en zuivelproducten:

  1. In het kader van de duurzaamheid wordt meer en meer aandacht besteed aan het voorkomen van voedselverlies. Het vernietigen van melk met remstoffen moet vermeden worden. Indien één producentmelk levert met remstoffen, is de kans heel groot dat de conforme melk van de andere leveraars die met dezelfde RMO werd opgehaald, ook vernietigd moet worden.
     
  2. Antizuivel activisten blijven de zogezegde aanwezigheid van 'antibiotica' in melk aanhalen om zuivelproducten een slecht imago te bezorgen. We willen dit in alle eer en met goed geweten kunnen blijven ontkrachten.

Voor de melk in de melkerij wordt geaccepteerd, zal er dus altijd getest worden op de aanwezigheid van remstoffen. Indien er ondanks alle getroffen maatregelen toch remstoffen gedetecteerd zouden worden, wordt de melk vernietigd.

Latte
melkstal

Antibioticaregistratie

IKM legt op dat het antibioticagebruik bij melkvee geregistreerd wordt via AB Register in Vlaanderen en BIGAME in Wallonië, in navolging van het Convenant over antibioticagebruik in de veehouderij met de federale overheid.

Het doel is om tot meer beredeneerd antibioticagebruik te komen en de eerder preventieve boven de curatieve aanpak verder uit te bouwen. Jaarlijks ontvangen alle melkveehouders daarom benchmark rapporten waarmee ze het antibioticagebruik in hun bedrijf beter in beeld krijgen en zich ook nog eens met hun collega's kunnen vergelijken.

MEER INFO

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Goyens Elias

Adviseur Melkkwaliteit
0491 07 60 13

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons