Kwaliteit

Kwaliteit

Onder de paraplu Kwaliteit verzamelen we heel wat onderwerpen, gaande van de intrinsieke kwaliteit van de melk tot de opvolging van het productieproces van de melk in de melkveehouderij. MilkBE vindt het belangrijk dat deze goede kwaliteit ook correct geborgd wordt doorheen de hele zuivelketen. Hiervoor wordt er ook samengewerkt met onze partners Comité du Lait, MCC-Vlaanderen en IKM-Vlaanderen. 

Cow

IKM-certificatie

IKM (Integrale Kwaliteit Melk) vertaalt de engagementen van de melkproducenten naar de maatschappij, via een lastenboek van goede praktijken. Ze beoogt de knowhow van de leden te valoriseren en laat elkeen mogelijk om zich in te schrijven in een vooruitgangsdynamiek die onmisbaar is voor een duurzame landbouw. MilkBE bepaalt de inhoud van het lastenboek en houdt toezicht op de correcte toepassing ervan.

Het belang van de IKM-certificatie is erg groot gezien klanten van zuivelverwerkers steeds veeleisender worden, ook op vlak van het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zonder IKM-certificaat is de afzet van de melk tegenwoordig niet meer te verzekeren.

Meer INFO

Monimilk

Monimilk is het sectoraal monitoringsprogramma op melk in het kader van de borging van de voedselveiligheid. De monsters worden in verschillende laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van contaminanten zoals dioxines, zware metalen en residuen van pesticiden en geneesmiddelen.

Meer info

monsternamepotjes RMO

Routine-analyses

Heel wat analyses worden routinematig uitgevoerd op de rauwe melk, op niveau van de melkveehouderij. De resultaten van deze analysen vormen de basis voor de prijsbepaling van de melk. Ook voorzien de kopers in een intensieve opvolging en begeleiding voor leveraars met afwijkende of onvoldoende kwaliteit.

Meer info

Antibiotica 

1. Gebruik

Ondanks dat de melkveehouderij geen grootgebruiker is van antibiotica, worden ze wel toegediend wanneer het nodig is. Maar het wordt niet getolereerd dat zuivelproducten residuen van antibiotica bevatten. Indien er ondanks alle getroffen maatregelen toch remstoffen gedetecteerd zouden worden, wordt de melk dus niet verwerkt maar vernietigd.

Meer info

jongvee

2. Registratie

De maatschappij stelt strenge eisen en ook klanten en afnemers van de zuivelindustrie vragen naar de ondernomen acties om het antibioticagebruik bij melkvee te beperken. Het registreren van het antibioticagebruik bij melkvee is daarom verplicht in het IKM-lastenboek. Zo wil MilkBE aansporen tot een nog meer beredeneerd antibioticagebruik. 

Meer info

RMO

Melkophaling

Heel wat aspecten betreffende de melkophaling krijgen invulling binnen MilkBE. De betrokkenheid van zowel de melkveehouders, de melkerijen als de comités is hierbij immers erg groot. Zo wordt bijvoorbeeld de opleiding van de RMO-chauffeurs gezamenlijk bepaald en wordt de manier van monstername, nl. in proportie tot het debiet van de geleverde melk, op interprofessioneel vlak vastgelegd. 

Meer info

Personen

Vangerven Astrid

secretaris MilkBE
+32 16 30 07 73

Gerelateerde artikels

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons