Partners

Partners

Al onze partners hebben een belangrijke betrokkenheid met de Belgische melk- en/of zuivelproductie en willen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van MilkBE. Met elke partner werd een individuele overeenkomst afgesloten met hierin de rechten en plichten van beide partijen. Momenteel heeft MilkBE drie partners.

CdL

Comité du Lait asbl

Het Comité du Lait (CdL) is een interprofessioneel organisme voor de zuivelsector in Wallonië, deel bestuurd door de melkproducenten en deels door de kopers van melk. De missie van CdL is de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de rauwe melk geleverd aan kopers door de producenten van alle melkveebedrijven gevestigd in Wallonië. Op dag van vandaag overschrijdt CdL deze basisactiviteit ruim en is haar werking georganiseerd rond deze drie pijlers:

  • laboratorium (rauwe melk en voedingsmiddelen): CdLLab
  • technische diensten (bedrijfsbezoeken, audits, testrapporten): CdLTech
  • certificatie (FAVV autocontrole en private lastenboeken zoals IKM): CdLCertif

MCC-Vlaanderen vzw

Melkcontrolecenturm Vlaanderen (MCC) waarborgt de kwaliteit en de samenstelling van alle rauwe melk die in Vlaanderen geproduceerd en aan de zuivelindustrie geleverd wordt. Daarbij houdt ze toezicht op de bemonstering, voert ze jaarlijkse miljoenen hoogkwalitatieve analysen uit op RMO-monsters en zorgt ze voor zowel de gegevensverwerking als de rapportering. Daarnaast zorgt de buitendienst van MCC voor de begeleiding van de Vlaamse melkveehouders, in samenspraak met o.a. de kopers en landbouworganisaties. Bovendien verzorgt MCC de certificatie van het IKM-lastenboek in Vlaanderen en kan ze binnen de sector worden ingeschakeld voor andere certificatie-initiatieven. Zo zorgt MCC er mee voor dat de Vlaamse zuivel bij de meest kwalitatieve ter wereld behoort.

MCC-VL
IKM-VL

IKM-Vlaanderen vzw

De kernactiviteit van IKM-Vlaanderen is het toezicht houden op de certificatie van de kwaliteit en de voedselveiligheid in de zuivelketen. In nauwe samenwerking met MilkBE en het Comité du Lait wordt zo uitvoering gegeven aan het nationaal beheer van het project Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM). Sinds 2016 zijn de certificatie-activiteiten overgedragen aan MCC-Vlaanderen. Wel behoudt de vereniging het beleidsmatige doel om toezicht te houden op de ontwikkeling, het operationeel maken en het beheer van de IKM-certificering van de volledige Vlaamse zuivelketen.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons