Homepage

Over MilkBE

De vzw MilkBE is de erkende brancheorganisatie voor de Belgische zuivelsector waarin enerzijds de producenten van melk en anderzijds de kopers en verwerkers van melk vertegenwoordigd zijn. MilkBE biedt een platform voor dialoog en de mogelijkheid om op een gestructureerde manier tot algemeen gedragen standpunten te komen.

MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Dit geldt in het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.

close-up hooi eten

Belangrijkste projecten

MilkBE is beheerder van enkele belangrijke interprofessionele projecten:

  1. IKM, het integrale kwaliteitssysteem met privaat lastenboek voor de melkveehouderij, 
  2. de duurzaamheidsmonitor,
  3. Monimilk, het sectorale monitoringsprogramma voor contaminanten,
  4. het solidariteitsfonds Botulisme, en
  5. de gedragscode overeenkomsten en contracten

 

Meer info

Jaarverslag 2023

MilkBE stelt haar jaarverslag 2023 voor. Hierin blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten behoeve van de Belgische zuivelketen in het afgelopen jaar en geeft ze inzage in wat er verder op de planning staat. MilkBE zet zich in voor klimaat, milieu, voedselveiligheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, productkwaliteit en economische leefbaarheid en doet dat door de kennis en ervaring van zowel melkveehouders als zuivelverwerkers te combineren.

 

Jaarverslag 2023

Koe

In de kijker

Duurzaamheidscharter

MilkBE lanceert duurzaamheidscharter

Landbouworganisaties en zuivelindustrie engageren zich om samen verdere verduurzaming van de melkveehouderij te stimuleren Leuven, 5 maart 2024 –
brochure

Symposium "La filière lait, un partenaire du développement durable"

Op vrijdag 19 november organiseerde MilkBE in samenwerking met APAQ-W een Duurzaamheidssymposium in Wallonië, getiteld "La filière lait, un partenaire

Nog Meer lezen?

De meeste informatie over de programma's van MilkBE vindt u via de thematische indeling:

Duurzaamheid             Kwaliteit            Ketenrelaties

Image
Divider

Recente persberichten

Les organisations agricoles et l’industrie laitière s’engagent à encourager ensemble la poursuite du renforcement de la durabilité des exploitations
Op 1 maart 2024 treedt een vernieuwd IKM-lastenboek in voege, met een aangepaste hygiënescore met meer focus op een optimaal antibioticagebruik bij melkvee.
De bestuurders van MilkBE hebben de begroting voor 2024 opgemaakt en goedgekeurd. Er komt een herziene aanpak voor botulisme en meer aandacht voor duurzaamheid
Energie-reducerende maatregelen populair bij melkveehouders De verduurzaming van de ganse zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit

Nog Meer lezen?

Voor vroegere persberichten verwijzen we u graag door naar de perspagina

Perspagina

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons