Homepage

Over MilkBE

De vzw MilkBE is de erkende brancheorganisatie voor de Belgische zuivelsector waarin enerzijds de producenten van melk en anderzijds de kopers en verwerkers van melk vertegenwoordigd zijn. MilkBE biedt een platform voor dialoog en de mogelijkheid om op een gestructureerde manier tot algemeen gedragen standpunten te komen.

MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Dit geldt in het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.

Image
close-up hooi eten

Belangrijkste projecten

MilkBE is beheerder van enkele belangrijke interprofessionele projecten:

  1. IKM, het integrale kwaliteitssysteem met privaat lastenboek voor de melkveehouderij, 
  2. de duurzaamheidsmonitor,
  3. Monimilk, het sectorale monitoringsprogramma voor contaminanten,
  4. het solidariteitsfonds Botulisme, en
  5. de gedragscode overeenkomsten en contracten

 

Meer info

Jaarverslag 2021

In ons eerste jaarverslag tonen we waar MilkBE voor staat en wat al werd bereikt: na een summiere toelichting over MilkBE zelf, gunnen we de lezer via maar liefst 9 korte interviewtjes een blik op de belangrijkste verwezenlijkingen. Twee voorbeelden zijn de invoering van de hygiënescore op het melkveebedrijf en de verplichting tot registratie van antibioticagebruik.

Bovenop de vooruitgang op domeinen als duurzaamheid en melkkwaliteit, hield MilkBE zich in 2020 uiteraard ook bezig met het binnen de perken houden van de impact van de coronacrisis op de zuivelsector.

Jaarverslag 2021

Image
cover JV 2021

In de kijker

brochure

Symposium "La filière lait, un partenaire du développement durable"

Op vrijdag 19 november organiseerde MilkBE in samenwerking met APAQ-W een Duurzaamheidssymposium in Wallonië, getiteld "La filière lait, un partenaire
koe wei

Interview: Grasland kan evenveel koolstof opslaan als bosbodems

Melkveehouders kunnen hun steentje bijdragen aan de klimaatoplossing. Blijvend grasland kan namelijk koolstof opslaan in de bodem en koeien kunnen dit

Nog Meer lezen?

De meeste informatie over de programma's van MilkBE vindt u via de thematische indeling:

Duurzaamheid             Kwaliteit            Ketenrelaties

Image
Divider

Recente persberichten

De verduurzaming van de ganse zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit het nieuwste Duurzaamheidsrapport dat de brancheorganisatie
De tijd is rijp om aan een breder publiek te tonen waar MilkBE voor staat en welke meerwaarde ze kan bieden voor alle schakels in de zuivelketen. Daarom lanceert MilkBE een nieuwe website én het eerste jaarverslag.
Het is belangrijk dat de melkveehouder zijn benchmarkrapport over antibioticagebruik op zijn bedrijf bespreekt met zijn dierenarts
Voor IKM-gecertificeerde melk kunnen we al 20 jaar garanderen dat er voldaan is aan alle wettelijke eisen én een brede waaier aan extra zelfopgelegde criteria

Nog Meer lezen?

Voor vroegere persberichten verwijzen we u graag door naar de perspagina

Perspagina

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons