Homepage

Over MilkBE

De vzw MilkBE is de erkende brancheorganisatie voor de Belgische zuivelsector waarin enerzijds de producenten van melk en anderzijds de kopers en verwerkers van melk vertegenwoordigd zijn. MilkBE biedt een platform voor dialoog en de mogelijkheid om op een gestructureerde manier tot algemeen gedragen standpunten te komen.

MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Dit geldt in het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.

close-up hooi eten

Belangrijkste projecten

MilkBE is beheerder van enkele belangrijke interprofessionele projecten:

  1. IKM, het integrale kwaliteitssysteem met privaat lastenboek voor de melkveehouderij, 
  2. de duurzaamheidsmonitor,
  3. Monimilk, het sectorale monitoringsprogramma voor contaminanten,
  4. het solidariteitsfonds Botulisme, en
  5. de gedragscode overeenkomsten en contracten

 

Meer info

Jaarverslag 2022

In ons vorige jaarverslag blikten we terug op de covid-19-crisis en de daaruit voortvloeiende prioriteiten van MilkBE. Afgelopen jaar bleek opnieuw dat MilkBE in dienst staat van de Belgische melkveehouderij en zuivelindustrie. In dit jaarverslag kunnen we terugkijken op een interessant jaar. We mogen trots zijn op de verwezenlijkingen en activiteiten van onze jonge brancheorganisatie. We kiezen ervoor om dit jaar een gefocust interimrapport te presenteren en buigen ons louter over de belangrijkste ontwikkelingen. Voor een toelichting bij de algemene werking van MilkBE verwijzen we graag naar de MilkBE-website of het uitgebreidere Jaarverslag 2021.

 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

In de kijker

brochure

Symposium "La filière lait, un partenaire du développement durable"

Op vrijdag 19 november organiseerde MilkBE in samenwerking met APAQ-W een Duurzaamheidssymposium in Wallonië, getiteld "La filière lait, un partenaire
koe wei

Interview: Grasland kan evenveel koolstof opslaan als bosbodems

Melkveehouders kunnen hun steentje bijdragen aan de klimaatoplossing. Blijvend grasland kan namelijk koolstof opslaan in de bodem en koeien kunnen dit

Nog Meer lezen?

De meeste informatie over de programma's van MilkBE vindt u via de thematische indeling:

Duurzaamheid             Kwaliteit            Ketenrelaties

Image
Divider

Recente persberichten

Voortaan komen ook volle vaarzen in aanmerking voor een vergoeding vanuit het MilkBE solidariteitsfonds voor Botulisme. De bestuurders van MilkBE
MilkBE stelt haar jaarverslag 2022 voor. Hierin blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten behoeve van de Belgische zuivelketen
IKM komt met de 11e versie van haar lastenboek nog beter tegemoet aan de maatschappelijke verwachtingen Het IKM-lastenboek is toe aan een nieuwe
De daling van de bijdrage van melkveehouders is te verantwoorden door minder zware botulismegevallen De bestuurders van MilkBE hebben de begroting

Nog Meer lezen?

Voor vroegere persberichten verwijzen we u graag door naar de perspagina

Perspagina

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons