MilkBE publiceert nieuw Duurzaamheidsrapport

Energie-reducerende maatregelen populair bij melkveehouders

 

De verduurzaming van de ganse zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit het recentste Duurzaamheidsrapport dat de brancheorganisatie publiceert. Al sinds 2014 wordt de verduurzaming in alle schakels van de zuivelketen gemonitord en de nieuwste resultaten voor 2022 tonen aan dat er al een hele weg werd afgelegd. Zo nemen 98% van alle Belgische melkveehouders deel aan de Duurzaamheidsmonitor en worden er op een melkveebedrijf gemiddeld 20,6 bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven toegepast. In 2022 werd vooral een opvallende stijging in energie-reducerende maatregelen waargenomen.

 

98% van de melkveehouders neemt deel

Al sinds 2014 volgt de zuivelsector de verduurzaming op binnen de 3 schakels van de keten: op het  melkveebedrijf, tijdens het transport en binnen de verwerking. Gezien de relevantie van het onderwerp, is de deelnamegraad ook hoog: meer dan 98% van alle Belgische melkveehouders neemt hieraan deel. Gemiddeld neemt een melkveehouder 20,6 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven, waar dit bij de nulmeting van dezelfde groep boeren in 2015 nog maar 11,3 van de 35 initiatieven waren. Melkveehouders hebben de voorbije jaren grote inspanningen geleverd op verschillende vlakken, zoals dierenwelzijn, energie, milieu, klimaat, water, ... met onder andere volgende resultaten:

  • 64% van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal
  • 48% gebruikt alternatieve waterbronnen, zoals regenwater
  • 63% vervoedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierdraf of bietenpulp)
  • 73% zet actief in op het optimaliseren van de voederefficiëntie

 

Energie-reducerende maatregelen populair

Door de recente energiecrisis werd het afgelopen jaar sterk ingezet op energie-reducerende maatregelen. Zo produceert ondertussen 48% van de Belgische melkveehouders groene energie via zonnepanelen, een pocketvergister of windmolen. Bij dezelfde groep melkveehouders die tijdens de eerste ronde 6 jaar geleden bevraagd werden, was dit nog maar 27%. Ook de installatie van spaarlampen kende de voorbije jaren een sterke stijging van 14% naar 52%. Tot slot heeft meer als de helft van de Belgische melkveehouders een installatie voor warmterecuperatie, voorkoeling of zonneboiler.

 

Zuivelindustrie zet in op waterhergebruik

Ook de zuivelindustrie werkt aan een reductie van zijn energieverbruik. Deze daalde de voorbije 10 jaar met 22% per liter verwerkte melk. Ook de CO2-uitstoot bij de verwerking van melk daalde met 24%. Het waterverbruik daalde het sterkste met 29%. Bovendien wordt er de laatste jaren ook duidelijk ingezet op waterhergebruik en komt ongeveer 34% van het gebruikte water uit alternatieve bronnen zoals opgezuiverd afvalwater of water gegenereerd bij de productie van zuivelproducten zoals melkpoeder.

 

Werken aan verdere verduurzaming

MilkBE blijft verder inzetten op de verduurzaming van de zuivelsector. Zo werd er gewerkt aan de upgrade en de digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor, die recentelijk in Vlaanderen al gelanceerd werd, met meer aandacht voor klimaat (met o.a. methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn. Verder bewezen de investeringen binnen de zuivelindustrie, die met 180 miljoen euro in 2022 een absoluut hoogtepunt bereikten, dat innovatie en verduurzaming zich ook in deze schakel nog zal verderzetten.

 

Het volledige Duurzaamheidsrapport

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons