MilkBE past bijdrage aan

Herziene aanpak voor botulisme en meer aandacht voor duurzaamheid

 

De bestuurders van MilkBE hebben de begroting voor 2024 opgemaakt en goedgekeurd. De grootste budgettaire posten van MilkBE blijven de monitoring van contaminanten in rauwe melk, Duurzaamheid en het solidariteitsfonds Botulisme. Het budget reflecteert een herziening van de bijdrageregeling voor het Fonds Botulisme en het toenemend belang van sectorbrede duurzaamheidsprojecten. Finaal komt dit neer op een zeer lichte stijging van de bijdrage van de melkveehouders.

 

Monimilk, Duurzaamheid en Botulisme blijven budgettair gezien de belangrijkste posten binnen de werking van MilkBE. Daarnaast behoren ook het beheer van het IKM lastenboek, de begeleidingsprocedure ten behoeve van de kwaliteit van de rauwe melk en de vertegenwoordiging van onze Belgische zuivelsector binnen de International Dairy Federation tot de kerntaken van de brancheorganisatie van de Belgische zuivelsector.
 

Lagere inningen voor het Fonds Botulisme

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat toelaat een tegemoetkoming uit te betalen aan melkveehouders getroffen door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Het fonds voorziet een vergoeding van de vernietigde melk en een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Gelukkig bleef de afgelopen jaren het aantal zware botulismegevallen beperkt, waardoor er enige reserve kon worden opgebouwd. Daarom werd beslist de inningen voor het Fonds Botulisme in 2024 sterk te verlagen.
 

Duurzaamheidsprojecten winnen aan belang

De verdere verduurzaming van de Belgische zuivelsector vraagt én verdient toenemende aandacht. Duurzaamheid is dan ook een speerpunt van MilkBE en om hier budgettair meer ruimte voor te maken, werd de budgetpost voor Duurzaamheid verhoogd. De melkveehouders en melkkopers dragen evenredig bij aan deze stijging.
 

Wat betekent dit concreet?

In 2024 zal de finale bijdrage aan MilkBE

  • voor melkleveraars: stijgen van 0,0635 naar 0,0645 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk;
  • voor kopers: stijgen van 0,0760 naar 0,0892 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons