Duurzaamheid

Duurzaamheid

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE als brancheorganisatie. Het duurzaamheidsprogramma werd al sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. Zo worden deze niet enkel in kaart gebracht, maar kan via benchmarking en sensibilisering verder ingezet worden op een verdere verduurzaming. Daarnaast toont de sector op deze manier, met feiten en cijfers, dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en haar steentje bijdraagt aan oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Duurzaamheidscharter

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2022

In de hele zuivelketen

Door een sectorbreed duurzaamheidsprogramma uit te rollen in de hele zuivelketen, heeft deze monitor een grotere impact op de verduurzaming van de hele zuivelsector. Zo worden de verschillende duurzaamheidsinitiatieven en hun vooruitgang in kaart gebracht op niveau van de melkveehouderij, het transport en de zuivelverwerkende industrie. Elke schakel in de keten draagt zo zijn steentje bij richting nog duurzamere zuivel.

Ketenaanpak2
koe wei aangepast
RMO
industrie inex

1. Melkveehouderij

De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor geeft een overzicht van meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven die op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier verzameld worden. Via de DigiMilk-applicatie krijgt de melkveehouder een mooi overzicht van zijn eigen gegevens, kan ze actualiseren én zichzelf vergelijken met het sectorgemiddelde. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, op voorwaarde dat de melkveehouder hiervoor zijn toestemming geeft via DjustConnect. 

Meer info

2. Melkophaling

Ook tijdens het transport wordt de verduurzaming bijgehouden en gemeten. Dat gebeurt sinds 2006 op basis van de jaarlijkse gegevens van acht
zuivelbedrijven die samen 82% van de nationale melkaanvoer vertegenwoordigen. Deze cijfers tonen hoe de transportsector evolueert op het vlak van aantal kilometers, totale brandstofverbruik, milieuvriendelijkheid van de melkophaalwagens (RMO’s) en efficiëntie per melkophaalwagen.

3. Melkverwerking

Tot slot wordt, sinds 2005, jaarlijks de verduurzaming van de zuivelverwerking bevraagd bij de zuivelverwerkende bedrijven. In 2019 namen 12 site-locaties deel, goed voor ruim 90% van de nationaal verwerkte melk. Zij leveren cijfermateriaal aan over jaarlijkse productie en verwerkte melk,
energie- en waterverbruik, waterrecyclage, afvalwater, CO2-emissie, afvalverwerking en productie van groene stroom.

ontdek de Vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor! 

In de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen worden alle data samengebracht en verwerkt om de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector te stimuleren en valoriseren. Met steun van de Vlaamse Overheid zullen meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier verzameld worden, deels via automatisch verkregen data. Via een dashboard op in de DigiMilk-applicatie krijgt de melkveehouder een mooi overzicht van zijn eigen gegevens, kan ze actualiseren én zichzelf vergelijken met het sectorgemiddelde. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, op voorwaarde dat de melkveehouder hiervoor zijn toestemming geeft via het datadeelplatform DjustConnect. Op deze manier kunnen steeds de meest recente duurzaamheidsinspanningen worden aangetoond.

Lees meer

artikels in de kijker

 

Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30% op 20 jaar tijd

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt volgens onderzoek van de KU Leuven. In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De dalende emissies zijn het resultaat van een beter bedrijfsmanagement en betere samenstelling van het veevoeder.

Strijd tegen methaan via het Convenant Enterische Emissies

Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 organisaties (onderzoeksinstellingen, veevoederfabrikanten, overheid en landbouworganisaties, …) zich om de enterische methaanemissies tegen 2030 met 19% te verminderen ten opzichte van 2005. Samen ondertekenden ze de belofte om mee te werken aan de vermindering van de methaanuitstoot die ontstaat bij het spijsverteringsproces bij rundvee.

koolstofvoetafdruk
muil

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Willems Jolien

secretaris WG Duurzaamheid

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons