Duurzaamheidsmonitor

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Het duurzaamheidsprogramma, de “Duurzaamheidsmonitor” genaamd, werd sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. Zo worden deze niet alleen in kaart gebracht, maar kan via benchmarking en sensibilisering veder ingezet worden op verduurzaming. Daarnaast toont de sector, met feiten en cijfers, dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en haar steentje bijdraagt aan oplossingen voor de klimaatproblematiek.

milkbe duurzaamheidsmonitor

Deze versie kreeg een grondige upgrade en werd gedigitaliseerd met steun van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met MCC-Vlaanderen. De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor geeft een overzicht van meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven die op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier verzameld worden. Via automatisch verkregen data, die reeds in bestaande databanken te vinden zijn, zal dit uiterst efficiënt gebeuren.

In de Duurzaamheidsmonitor worden alle data samengebracht en verwerkt om de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector te stimuleren en valoriseren. Via een dashboard krijgt de melkveehouder een mooi overzicht van zijn eigen gegevens, kan ze actualiseren én zichzelf vergelijken met het sectorgemiddelde. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, op voorwaarde dat de melkveehouder hiervoor zijn toestemming geeft. Op deze manier kunnen steeds de meest recente duurzaamheidsinspanningen worden aangetoond.

Duurzaamheidsmonitor raadpleegbaar via DigiMilk

De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor maakt deel uit van de gloednieuwe online applicatie DigiMilk, beheerd door MCC-Vlaanderen. DigiMilk geeft een overzicht van de meer dan 70 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. Deze tool voorziet de gemeenschappelijke en generieke basis, met uniforme berekeningswijze en methodiek van deze criteria voor alle melkveehouders. Via het dashboard kan de melkveehouder deze overzichtelijk consulteren, actualiseren en vergelijken met het sectorgemiddelde.

Naar DigiMilk

digimilk

Bijkomende informatie

Hulp nodig?

Instructievideo's via DigiMilk

Of contacteer de MCC-helpdesk

djustconnect

Data delen via Djustconnect

Om data op een veilige, efficiënte en transparante manier te verzamelen en eventueel te delen met MilkBE, de zuivelverwerker of ..., werd DigiMilk gekoppeld met DjustConnect, een neutraal datadeelplatform. Dit gebeurt met respect voor de melkveehouder, waarbij administratieve ontzorging voorop staat, maar vooral zodat de melkveehouder eigenaar blijft van zijn eigen data. Zo behoudt hij of zij steeds de controle en kan iedereen, die hiervoor toegang kreeg, op een correcte manier deze data raadplegen.

Aanmelden via DjustConnect

of rechtstreeks via DigiMilk

De Duurzaamheidsmonitor werd ontwikkeld met steun van de Vlaamse Overheid.

overheid

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons