Koolstofvoetafdruk van melk

Koolstofvoetafdruk 

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt volgens onderzoek van de KU Leuven. In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De dalende emissies zijn het resultaat van een beter bedrijfsmanagement en betere samenstelling van het veevoeder.

Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30% op 20 jaar tijd

Deze studie, dit jaar uitgevoerd door de KU Leuven, vindt om de 5 jaar plaats op basis van de bedrijfseconomische boekhoudcijfers van ongeveer 200 bedrijven en op basis van een levenscyclusanalyse. Hiertoe worden diverse CO2-emissies, alsook lachgas en methaanemissies berekend en omgezet in CO2-equivalenten. Enkele factoren zijn; melkproductie per koe, veevoeder zowel zelf geproduceerd als aangekocht, bemesting, mestverwerking, elektriciteitsverbruik, …

 

Hogere productiviteit en circulaire voeding

Een aantal zaken leiden tot deze sterke daling: enerzijds steeg de productie per koe, door de nauwere afstemming van het voeder op de koe, verbeterde genetica, bredere inzet op dierenwelzijn en preventie van dierziekten, … Anderzijds wordt er binnen de voeding van de koe steeds meer gefocust op circulariteit, door benutting van restproducten uit de voedingsindustrie (zoals perspulp, bierdraf en koolzaadschroot).

 

Blijven inspanningen leveren

 “Het is duidelijk dat de inspanningen van de melkveehouders om de efficiëntie en duurzaamheid op hun bedrijf te verbeteren, hun vruchten afwerpen en onze voetafdruk verkleinen”, zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. “Om die reden behoort onze zuivel ook tot de absolute wereldtop. Als sector zijn er heel wat stappen gezet, maar het is uiterst belangrijk om inspanningen te blijven leveren. De sector probeer de voetafdruk van melk nog verder te verkleinen via individuele opvolging van de koolstofvoetafdruk en advisering en de uitrol van extra maatregelen in kader van het Klimaatconvenant Enterische Emissies.”

 

U vindt de uitgebreide studie hier (Carbon Footprint Flemish Milk, 2020)

koolstofvoetafdruk

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Willems Jolien

secretaris WG Duurzaamheid

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons