MilkBE versterkt de ketensamenwerking

Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterken

De drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) richten samen met de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie de brancheorganisatie MilkBE op. Zo willen zij hun huidige samenwerking versterken en samen zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector. Het streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector is één van de prioriteiten. Ook kwaliteit en voedselveiligheid, de relatie tussen melkleveraars en de zuivelindustrie staan hoog op de agenda. Samenwerken in MilkBE moet resulteren in win-win situaties voor melkveehouders en melkverwerkers.
 

Win-win

Samenwerken in MilkBE zal leiden tot voordelen voor zowel de melkveehouders als voor de zuivelindustrie, de leden van MilkBe, en haar partners. Dat bewijzen de geslaagde initiatieven in het verleden alsook in het buitenland. Zo heeft de ‘Gedragscode voor de relaties tussen melkleveraars en kopers van melk’ van eind 2009 geleid tot betere afspraken tussen beide partijen. Ook op maatschappelijk vlak heeft de samenwerking voordelen. Door met alle partijen één gezamenlijk systeem uit te werken kon de Duurzaamheidsmonitor in één beweging over de volledige sector uitgerold worden. Alle 7000 melkleveraars worden geaudit en zullen hun eigen situatie kunnen vergelijken met een benchmark.

“Met MilkBE kunnen wij op korte termijn twee programma’s waaruit de overheid zich terugtrekt verder zetten met de gehele zuivelketen” zegt Dirk Van De Keere, melkveehouder en kersvers voorzitter van MilkBE. “Daarbij gaat het over de monitoring van melk op eventuele contaminanten en om het verzekeren van de waarde van de melk in geval van botulisme op een melkveebedrijf. Zonder MilkBE zouden deze waardevolle programma’s moeten stopgezet worden. Voor de toekomst verwachten wij nog heel wat mogelijkheden.

Aan uitdagingen ontbreekt het niet. Zo zal MilkBE het duurzaamheidsprogramma evalueren en waar nodig bijsturen. Hiermee kan ingespeeld worden op het klimaatdebat.
 

Lange traditie

De landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie, vertegenwoordigd in BCZ-CBL, kennen een lange traditie van interprofessionele samenwerking. Reeds 50 jaar geleden richtten ze de Comité’s voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de melk op. Eind jaren ‘90, werd het kwaliteitsborgingssysteem Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) ontwikkeld, in 2006 gevolgd door de oprichting van de Nationale Interprofessionele Zuivelcommissie (NIZ). Het meest recente resultaat van de samenwerking tussen de partners van de zuivelketen is de uitrol van de ‘Duurzaamheidsmonitoring’ over het ganse land. Hiermee stimuleert de zuivelketen de duurzaamheidsinitiatieven op het vlak van melkproductie, melkophaling en melkverwerking. De samenwerking tussen de schakels van de zuivelketen krijgt met de oprichting van MilkBE een formele structuur. In Frankrijk en Nederland bestaan dergelijke brancheorganisaties reeds langere tijd.
 

De Belgische zuivelsector

Zo’n 7000 melkveebedrijven in ons land leveren jaarlijks bijna 4 miljard melk aan de melkverwerkers. De zuivelindustrie realiseerde hiermee in 2017 een omzet van 5,5 miljard euro. Hiervan wordt 60 %, namelijk 3,3 miljard euro, uitgevoerd. In de zuivelindustrie werken bijna 6000 personen. Deze tewerkstelling is vaak in landelijke gebieden.

De inspanningen rond duurzaamheid worden duidelijk beloond, met een daling van 26% (2000-2015) van de Carbon Footprint per liter rauwe melk. 30% van de melkveehouders produceert duurzame energie. De zuivelindustrie realiseerde tussen 2005-2017 een daling van 25% in energieverbruik per 1000 liter verwerkte melk en reduceerde zijn waterverbruik in dezelfde periode met 27%.

 

MilkBE

MilkBE is de brancheorganisatie opgericht door de landbouworganisaties ABS, Boerenbond, FWA en de zuivelindustrie BCZ-CBL. MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. In het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons