Wij blijven melk en zuivelproducten voorzien

Alle hens aan dek om bevolking van melk en zuivelproducten te voorzien

Melkveehouders en zuivelverwerkende bedrijven hebben de voorbije weken met alle krachten gewerkt om de consumenten te blijven voorzien van melk en zuivelproducten. De komende weken wordt die opdracht waarschijnlijk nog iets moeilijker wegens mogelijke toename van het aantal personeelsleden dat door het Coronavirus besmet zullen worden. MilkBE, de organisatie van de ganse zuivelketen, dankt zowel de melkveehouders als de medewerkers van de zuivelbedrijven voor hun uitzonderlijke inzet en verantwoordelijkheidszin.
 

Het is nu reeds duidelijk dat de Coronacrisis een zware economische schade zal berokkenen aan de zuivelsector de komende maanden. MilkBE roept de retailers op om geen misbruik te maken van de onstabiele situatie op de internationale zuivelmarkt en om in deze crisistijden geen bijkomende druk te zetten op de zuivelverwerkers en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie.
 

Gezondheid voor alles

Vanuit de brancheorganisatie MilkBE volgen de landbouworganisaties en zuivelindustrie de situatie van dag tot dag op. De gezondheid van de melkveehouders en werknemers in de zuivelsector staat uiteraard op de eerste plaats. Daartoe werden specifieke hygiënerichtlijnen inzake melkophaling en melkverwerking meegedeeld en geïmplementeerd.
 

De bevoorrading van zuivelproducten verzekeren

De Coronacrisis zorgt voor veel vragen en onzekerheden. Er is bij de melkveehouders vooral vrees voor de continuïteit van de melkophaling, de melkverwerking en de toelevering van veevoeder en andere grondstoffen (bv. kunstmest, zaaigoed). Bij de zuivelverwerkende bedrijven ligt de focus op het operationeel houden van de logistieke en verwerkingscapaciteit. Mits grote inspanningen kan de melkophaling nog gegarandeerd worden en zijn momenteel alle verwerkende bedrijven operationeel. Maar elke ochtend moet er nagegaan worden hoe de situatie is geëvolueerd. De zuivelbedrijven hebben alvast de nodige plannen uitgewerkt om hun melkophaling en verwerkingscapaciteit zo maximaal mogelijk te blijven verzekeren, ook bij een verminderde beschikbaarheid van personeel. De labo’s die dagelijks de melkkwaliteit bewaken hebben maatregelen genomen om hun werking verder te zetten, ook in moeilijke omstandigheden.
 

Economische impact van het coronavirus

De economische impact van deze crisis is reeds zichtbaar in de dalende noteringen van de voornaamste zuivelproducten. De lokale vraag naar consumptiemelk en zuivelproducten in de supermarkten nam toe. Maar het hamstergedrag van de consument zal bekoelen. Evenwel zijn er negatieve effecten op de verkopen van zuivelproducten door vraaguitval ten gevolge van het sluiten van de horeca en het verminderd terugvallen van consumenten op de food service. Vooral de export van zuivelproducten loopt sterk terug als gevolg van de maatregelen binnen en buiten Europa. Ook de exportlogistiek is vele malen duurder geworden en kent lange wachttijden.
 

MilkBE onderneemt actie

Voor MilkBE is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om de economische impact van deze crisis te stabiliseren. Vanuit MilkBE wordt gepleit voor de activering van het EU-steunprogramma voor private opslag van zuivelproducten. Daarnaast is het duidelijk dat de markt extra melkvolumes momenteel niet absorbeert. Extra melk is dan ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat melkveehouders de productiekost van hun laatste liters afwegen tegenover de marktprijs en nu niet volop op extra melkproductie inzetten.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tot slot doet MilkBE een duidelijke oproep aan de retailers: neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op en misbruik deze crisissituatie niet om scherpere voorwaarden af te dwingen. De impact van deze crisis en van de algemene marktverstoring is al erg genoeg voor de melkveehouders en de verwerkende bedrijven.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons