MilkBE zet de vele duurzaamheidsinspanningen in de zuivelketen in de verf

MilkBE stelt haar jaarverslag 2023 voor. Hierin blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten behoeve van de Belgische zuivelketen in het afgelopen jaar en geeft ze inzage in wat er verder op de planning staat. MilkBE zet zich in voor klimaat, milieu, voedselveiligheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, productkwaliteit en economische leefbaarheid en doet dat door de kennis en ervaring van zowel melkveehouders als zuivelverwerkers te combineren.

 

Korte interviews werpen licht op de vele MilkBE activiteiten

 “In ons jaarverslag tonen we waar MilkBE voor staat. Ook geven we een blik op de belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen werkjaar via interviews met de personen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.” vertelt Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE. Het Jaarverslag 2023 bespreekt de activiteiten van MilkBE over de volledige breedte van haar werkgebied. De 3 grootste realisaties zijn de vooruitgang in het digitalisering traject voor de duurzaamheidsmonitor, de vernieuwing van de IT-applicatie voor Monimilk en de uitbreiding van het solidariteitsfonds voor Botulisme bij sterfte onder vaarzen.

 

Monimilk kreeg een ware make-over

Monimilk is het monitoringsprogramma op contaminanten in rauwe melk dat de zuivelsector in het kader van de borging van de voedselveiligheid uitvoert. Jaarlijks worden ruim 1700 monsters in verschillende gespecialiseerde laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van contaminanten zoals dioxines, pesticiden, zware metalen en residuen van geneesmiddelen. In 2022 werd het nieuwe programma uitgerold, aangepast naar de laatste wetenschappelijke inzichten. In 2023 werd de nieuwe IT-applicatie uitgerold. Het platform voor staalnemers, labo’s en verwerkers van melk werd gebruiksvriendelijker en performanter, waardoor het risico op fouten verkleint.  

 

De digitale duurzaamheidsmonitor komt eraan

Ook het komende werkjaar zet MilkBE verder in op de upgrade en de digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor. In de loop van 2023 wordt dit gefinaliseerd. De gegevens kunnen gebruikt worden om de vele inspanningen van de zuivelketen in de verf te zetten rond hernieuwbare energie, dierenwelzijn, waterhergebruik, milieumaatregelen, broeikasgasemissie,…

 

Het IKM-lastenboek krijgt een update

Een tweede grote taak is de herziening van het IKM-lastenboek. Niet alleen zijn er enkele punten die geactualiseerd moeten worden, maar het is vooral van belang relevant te blijven. Daarom moet  het IKM-kwaliteitshandboek mee evolueren met de verwachtingen van de afnemers en de wensen vanuit maatschappelijke hoek.

 

“MilkBE heeft nog voldoende projecten op haar bord liggen. Het blijft een interessante uitdaging om hier mee invulling aan te mogen geven.”, aldus Van De Keere.

 

U kunt het jaarverslag 2023 hier  terugvinden.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons