Duurzaamheid en digitalisering blijven de focuspunten van MilkBE

MilkBE stelt haar jaarverslag 2022 voor. Hierin blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten behoeve van de Belgische zuivelketen in het afgelopen jaar en geeft ze u inzage in wat er verder op de planning staat. Duurzaamheid en digitalisering staan nog steeds bovenaan de prioriteitenlijst van de jonge brancheorganisatie.

 

“Het afgelopen jaar vervulde MilkBE wederom met verve haar taken ten dienste van de Belgische melkveehouderij en zuivelindustrie. We kiezen ervoor om dit te tonen aan de hand van een beknopt jaarverslag waarin we ons buigen over de belangrijkste ontwikkelingen.” vertelt Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE.

 

Belangrijkste realisaties in het afgelopen jaar

Het jaarverslag 2022 geeft een duidelijk beeld van de recente verwezenlijkingen van MilkBE over haar brede werkgebied, met als 3 grootste realisaties:

  1. de verdere uitrol van de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor,
  2. de uitgebreide herziening van het sectoraal monitoringsplan Monimilk, en
  3. de lancering van een nieuwe versie van het IKM-lastenboek.

Maar ook op vlak van antibioticaregistratie, botulisme en communicatie werden belangrijke stappen gezet.

 

Wat staat er op de planning?

Ook het komende werkjaar zal er opnieuw verder worden ingezet op duurzaamheid en digitalisering. De reeds geleverde inspanningen zullen hun vruchten afwerpen in de vorm van een grondige upgrade van de Duurzaamheidsmonitor, met onder andere meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. Binnen het domein Kwaliteit zal MilkBE verder inzetten op een optimaal antibioticagebruik in de melkveehouderij, inclusief de correcte registratie en opvolging ervan. Maar ook wordt er een sensibilisering op poten gezet rond het correct reinigen en het belang van naspoelen van melkinstallaties. ”Ook in het komende werkjaar neemt MilkBE dus weer heel wat hooi op haar vork.” besluit Van De Keere.

 

U kunt het jaarverslag 2022 hier terugvinden,

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons