Cookie policy

Algemeen

Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Google analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). In deze Cookieverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke cookies op de website door MilkBE gebruikt worden en waarom.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook verschillende soorten persoonlijke informatie, ook andere dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.

De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze technologieën wordt uitgevoerd door MilkBE vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 3012 Leuven aan de Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 en met ondernemingsnummer 0725.808.537, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet MilkBE, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.

Door gebruik te (blijven) maken van deze Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan.

Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de Diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring.

MilkBE behoudt zich het recht voor om de Cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar office@milkbe.org. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

U stemt er mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar office@milkbe.org.
 

Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op 3/03/2021.

 

Welke Cookies en soortgelijke technologieën en waarom we deze gebruiken

Wanneer u de diensten van MilkBE gebruikt, kan MilkBE of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat), webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) of gelijkaardige technologieën gebruiken.

MilkBE kan deze cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten, om services op maat en gerichte advertenties aan te bieden en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 

De MilkBE-website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies.

Wanneer u de Website en/of Diensten bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. De website kan volgende cookies en soortgelijke technologieën omvatten (de lijst is alomvattend en deze website gebruikt niet noodzakelijk alle hieronder vermelde cookies):

Cookies tabel FR

 

De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen eventueel gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van America.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

MilkBE heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. MilkBE heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.
 

Zelf uw cookievoorkeuren instellen

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq;
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;
  • Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac;

Via ‘Your online choice’ kunt u zelf bepalen of u wel of geen gebruik wilt maken van interest based advertising.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

 

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons