Structuur

Bestuur & Structuur

Als vzw heeft MilkBE een bestuursorgaan en hierboven staat uiteraard de algemene vergadering. Maar om een optimale werking van MilkBE te kunnen faciliteren, werd er een uitgebreide structurele kapstok uitgewerkt. Telkens waar de interesses van de verschillende ketenpartijen en partners samenkomen, wordt een domein gedefinieerd waaraan een werkgroep of commissie wordt gekoppeld. Een commissie heeft meer autonomie dan een werkgroep en kan een eigen budget beheren en eigen reserves opbouwen.

 

Image
Structuur MilkBE

Algemene vergadering

Binnen de vereniging wordt steeds een pariteit voorzien tussen de leden uit de groep van de producenten en leden uit de groep van de melkverwerkers. De vereniging bestaat ten minste uit 16 leden zijnde:

- 5 leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de producenten:

 • 1 persoon op voordracht van Algemeen Boerensyndicaat vzw,
 • 2 personen op voordracht van Boerenbond vzw,
 • 2 personen op voordracht van FWA Etudes-Information asbl.

- 5 leden uit de groep van de vertegenwoordigers van de melkverwerkersop voordracht van BCZ-CBL vzw.

De voorzitter wordt voorgedragen door de producenten en de eerste ondervoorzitter door de melkverwerkers. De tweede ondervoorzitter wordt voorgedragen door de producenten, maar komt bij voorkeur van de andere kant van de taalgrens dan de voorzitter.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit minstens 10 bestuurders. In het bestuursorgaan is er pariteit tussen de bestuurders voorgedragen door de groep van de producenten en de bestuurders voorgedragen door de groep van de melkverwerkers. Beide groepen hebben elk 5 bestuurders. Zetelen in het bestuursorgaan:

 1. Dhr. Dirk Van De Keere, voorzitter (Boerenbond)
 2. Mevr. Lien Callewaert, eerste ondervoorzitter (BCZ-CBL)
 3. Dhr. Marc Decoster, tweede ondervoorzitter (FWA)
   
 4. Jos Borghans (BCZ-CBL)
 5. Jean Lieben (BCZ-CBL)
 6. Koen Lowagie (BCZ-CBL)
 7. André Ledur (FWA)
 8. Tom Schiettecat (BCZ-CBL)
 9. Roel Vaes (Boerenbond
 10. Hendrik Van den Haute (ABS)
kalf in box

Statuten

De statuten gelden als de "grondwet" van MilkBE en werden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van koophandel en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Ze beschrijven onder andere de doelstellingen van MilkBE, de rechten en plichten van de leden en het bestuursorgaan en de procedure bij eventuele geschillen.

Een wijziging van de statuten moet steeds worden goedgekeurd door de Algemene vergadering.

Statuten

Personen

MilkBE

Office MilkBE
+32 16 30 07 70

Vangerven Astrid

secretaris MilkBE
+32 16 30 07 73

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons