Ledenorganisaties

Ledenorganisaties

Er is in België reeds geruime tijd een informele samenwerking tussen verschillende landbouworganisaties van het AGROFront en de federatie van de zuivelindustrie. De betrokken organisaties besloten dat een meer gestructureerde samenwerking opportuun is voor de zuivelsector en vormden in 2019 samen de vzw MilkBE.

abs

Algemeen Boerensyndicaat vzw

Het ABS is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden (boeren en tuinders) zo goed mogelijk verdedigd worden. Het ABS is politiek neutraal en is en blijft ervan overtuigd dat zij deze neutraliteit hoog in haar vaandel moet blijven dragen. Het ABS pakt al een aantal jaar uit met de slogan ‘No farmers, no food, no future’. Hierbij hamert het ABS ook op het gegeven dat het meer dan tijd is dat onze land- en tuinbouwers ‘Respect’ krijgen voor hetgeen zij dagelijks realiseren: namelijk zorgen dat er eten op de tafel komt!

Wekelijks geeft het ABS haar magazine ‘de Drietand’ uit. Diverse adviezen worden verstrekt via het AABS vzw (Adviesbureau Algemeen Boerensyndicaat vzw).

BEZOEK WEBSITE

Boerenbond vzw 

Boerenbond is een belangenorganisatie van en voor land- en tuinbouwers. Ze streeft in overleg met de overheid en maatschappelijke actoren te bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw en een bruisend en leefbaar platteland. Dit concretiseert zich tot:

  • Belangenbehartiging: gedragen standpunten uitdragen en verdedigen in het belang van de land- en tuinbouwers
  • Vorming en voorlichting: Voordrachten en cursussen in een uitgebreid lokaal netwerk van studiekringen en bedrijfsgilden, publicaties in een eigen ledenblad,…
  • Dienstverlening: eerstelijns dienstverlening over wetgeving, fiscaliteit,…
  • Vertegenwoordiging op alle beleidsniveaus binnen en buiten de agrarische sector (bv. SALV)
  • Samenwerking inzake productie, toelevering en afzet stimuleren

Bezoek website

bb
fwa

Fédération Wallonne de l’Agriculture Etudes-Information asbl

De FWA is gemaakt door en voor boeren en biedt haar leden gespecialiseerd personeel met uiteenlopende vaardigheden op landbouwgebied. FWA ondersteunt haar ledenlandbouwers bij het beheer van hun boerderij. FWA verdedigt de sector collectief en tegelijkertijd ondersteunt ze haar individuele leden. De werking is gebaseerd op waarden van democratie en participatie. De posities verdedigd door de FWA komen rechtstreeks vanuit de beroepswereld. De FWA zorgt voor een billijke vertegenwoordiging van alle soorten landbouw, alle regio's en in alle besluitvormingskringen, op regionaal, federaal of Europees niveau, bij de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld.

De FWA informeert haar leden via haar wekelijkse Pleinchamp, via haar website en haar sociale netwerken en door talloze bijeenkomsten georganiseerd in de regio's.

BEZOEK WEBSITe

BCZ – CBL vzw

De Belgische confederatie van de zuivelindustrie (BCZ) behartigt de belangen van haar leden, nl. ondernemingen uit de zuivelindustrie, en vertegenwoordigt hen bij diverse overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. De BCZ leden samen vertegenwoordigen 95% van de omzet van de gehele zuivelsector. Gezien deze hoge representatiegraad, is BCZ een veelgevraagde gesprekspartner in diverse debatten en beslissingen.

BCZ bevordert het imago van de zuivelindustrie en de zuivelsector, speelt in op maatschappelijke issues en communiceert hierover, enkele voorbeelden:

  • Opzetten van een duurzaamheidsprogramma, samen met landbouworganisaties
  • Reductie van toegevoegde suikers in zuivelproducten
  • Opzetten van monitoring van contaminanten

Bezoek website

bcz-cbl

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons