Belgisch Nationaal Comité van IDF

IDF & het Belgisch comité

De ‘Internationale Dairy Federation’ (IDF) is een particuliere, non-profit organisatie die de belangen van de verschillende partijen binnen de zuivelsector op internationaal verdedigt. Hierbij staat het verder bevorderen van de huidige kennis en wetenschap over een breed scala aan onderwerpen enerzijds, en de creatie van constructieve dialoog en samenwerking met uiteenlopende internationale organisaties zoals ISO, WHO, FAO,… anderzijds, centraal.

IDF logo

De leden van IDF zijn de Nationale Comités van over de hele wereld. De Belgische zuivelsector is lid van de International Dairy Federation (IDF) sinds de oprichting ervan in 1903. Het Belgisch lidmaatschap wordt momenteel georganiseerd als de MilkBE Commissie ‘Belgisch Nationaal Comité van IDF’. De Commissie fungeert als sectoraal platform en Belgisch coördinatiepunt voor alle IDF gerelateerde zaken en is voor het centrale IDF secretariaat het formele aanspreekpunt van de Belgische vertegenwoordiging binnen IDF.

Een belangrijk doel voor IDF BENC is ervoor te zorgen dat de Belgische expertise en kennis over zuivel gedeeld wordt, en dat er rekening mee wordt gehouden in de verschillende uitwisselingsfora binnen IDF. IDF BENC waakt er dan ook over dat de Belgische zuivelbelangen op internationaal niveau worden verdedigd.

Naast de reguliere leden-organisaties van MilkBE leden zetelen in deze Commissie ook andere organisaties en bedrijven die nauw bij de Belgische zuivelsector betrokken zijn en die zich willen inzetten voor de doelen van de Commissie (e.g. overheden, onderzoeksinstellingen,…).

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons