Na 2 jaar draait MilkBE op volle toeren

Sinds de oprichting, op vandaag exact 2 jaar geleden, staat MilkBE ten dienste van de Belgische melkveehouderij en zuivelindustrie. Op korte tijd werd er al heel wat verwezenlijkt, met name binnen de domeinen Duurzaamheid, Kwaliteit en Ketenrelaties. Nu is de tijd dus rijp om aan een breder publiek te tonen waar MilkBE voor staat en welke meerwaarde ze kan bieden voor alle schakels in de zuivelketen.  Daarom lanceert MilkBE op zijn verjaardag zijn nieuwe website én het eerste jaarverslag.
 

De website milkbe.org geeft onze brancheorganisatie een gezicht

Vandaag lanceren we de gloednieuwe website van MilkBE: www.milkbe.org. Deze website is de uitgelezen communicatietool om de werking en prioriteiten van MilkBE toe te lichten t.a.v. melkveehouders én stakeholders. De website is opgebouwd rond de 3 hoofdthema’s voor MilkBE, namelijk  Duurzaamheid, Kwaliteit en Ketenrelaties.

Speciaal voor de melkveehouders werd er een aparte landingspagina ontwikkeld met de belangrijkste werkpunten van MilkBE die het reilen en zeilen op hun bedrijf beïnvloeden. Je vindt er bijvoorbeeld het protocol van het botulismefonds, informatie over de duurzaamheidsinspanningen in de zuivelsector en een toelichting bij de nieuwe IKM-verplichting over het registreren van het antibioticagebruik in de melkveehouderij.
 

Realisaties van MilkBE in 2020

In ons eerste jaarverslag tonen we waar MilkBE voor staat en wat al werd bereikt: na een summiere toelichting over MilkBE zelf, gunnen we de lezer via maar liefst 9 korte interviewtjes een blik op de belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Twee voorbeelden uit het IKM-lastenboek zijn de invoering van de hygiënescore op het melkveebedrijf en de verplichting tot registratie van antibioticagebruik in samenwerking met de dierenarts. Bovenop de vooruitgang op domeinen zoals duurzaamheid en melkkwaliteit, hield MilkBE zich dit jaar uiteraard ook bezig met het binnen de perken houden van de impact van de coronacrisis op de zuivelsector (vb. versoepelingen voor de vervaldata van IKM certificaten).
 

Wat brengt 2021?

Naast een recap van het afgelopen jaar, blikken we ook graag vooruit naar de toekomst. De Europese Green Deal zal bijvoorbeeld een belangrijke leidraad worden in de komende activiteiten van MilkBE. Zo zal er nog verder ingezet worden op duurzaamheid en digitalisering. De voorbereidende werken in het voorbije jaar zullen in 2021 tot uiting komen in een grondige upgrade van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat (met o.a. methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn.

Daarnaast willen we verschillende dierziekteprogramma’s wat hoger op onze agenda plaatsen. Naast de impact van een dierziekte om het melkveebedrijf zelf, kan het ook meer en meer de afzetmogelijkheden van zuivelproducten in verre landen hypothekeren. Een gezamenlijke en grondige aanpak kan dus zowel verliezen beperken als potentiële inkomsten verhogen.

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons