MilkBE publiceert nieuw Duurzaamheidsrapport

De verduurzaming van de ganse zuivelsector is een topprioriteit van MilkBE. Dit blijkt uit het nieuwste Duurzaamheidsrapport dat de brancheorganisatie publiceert. Al sinds 2014 wordt de verduurzaming in alle schakels van de zuivelketen gemonitord en de nieuwste resultaten voor 2020 tonen aan dat er al een hele weg werd afgelegd. Zo nemen 96% van alle Belgische melkveehouders vrijwillig deel aan de Duurzaamheidsmonitor en worden er op een melkveebedrijf gemiddeld 20 bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven toegepast, waar dit er in 2014 nog maar 9 waren.

 

96% van de melkveehouders neemt deel

Al sinds 2014 volgt de zuivelsector de verduurzaming op binnen de 3 schakels van de keten: op het  melkveebedrijf, tijdens het transport en binnen de verwerking. Niettegenstaande de  deelname vrijwillig is, nemen meer dan 96% van alle Belgische melkveehouders deel. Gemiddeld neemt een melkveehouder 20 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven, waar dit er in 2014 nog maar 9 van de 35 waren. Melkveehouders hebben de voorbije jaren grote  inspanningen geleverd op verschillende vlakken, zoals dierenwelzijn, energie, milieu, water, ... met onder andere:

  • 39% van de melkveehouders produceert zelf duurzame energie (minstens 4.000 KWH/jaar) via zonnepanelen, een pocketvergister of een windmolen
  • 60% van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal
  • 52% gebruikt alternatieve waterbronnen
  • 61% vervoedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierdraf of bietenpulp)

 

Deze inspanningen zijn ook zichtbaar in de vijfjaarlijkse studie naar de koolstofvoetafdruk van rauwe melk, die de voorbije 20 jaar met 30% is gedaald tot ongeveer 0,93 kg CO2-eq./kg rauwe melk. Naast het inventariseren en opvolgen van verduurzaming, is de Duurzaamheidsmonitor ook een belangrijke tool in het sensibiliseren en benchmarken van individuele melkveehouders en zuivelverwerkers ten opzichte van het nationale gemiddelde.

 

Zuivelindustrie en –transport zet in op waterhergebruik

Naast de melkveehouderij, worden ook diverse parameters op niveau van de zuivelverwerking opgevolgd, zoals brandstofverbruik (-10% sinds 2011) en de uitstoot van de melkophaalwagens. Zo voldoet bijvoorbeeld 84% van de ophaalwagens aan Euronorm 6, de strengst mogelijke uitstootnorm.

Binnen de verwerking zelf wordt de CO2-uitstoot opgevolgd (-30% 2011-2020) en daalden het energieverbruik (-24%) en waterverbruik (-34%) per liter verwerkte melk op 10 jaar tijd stevig. Daarnaast wordt er de laatste jaren ook duidelijk ingezet op waterhergebruik en komt ongeveer 35% van het gebruikte water uit alternatieve bronnen zoals opgezuiverd afvalwater, opvang condensaat na verpoedering melk of regenwater.

 

Werken aan  verdere verduurzaming

MilkBE blijft zich verder inzetten op de verduurzaming van de zuivelsector en wil zo bijdragen aan de realisatie van de  de Europese Green Deal, die een leidraad zal vormen voor de komende activiteiten. Daarnaast werkt MilkBE aan een grondige upgrade en digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat (met o.a. methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn. Verder bewijst het stijgende budget voor investeringen (137 miljoen euro in 2020) binnen de zuivelindustrie dat de innoveren en verduurzaming zich ook in deze schakel nog zal verderzetten.

 

Duurzaamheidsrapport 2021

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons