MELKVEEHOUDERS BETALEN LAGERE BIJDRAGE MilkBE

De daling van de bijdrage van melkveehouders is te verantwoorden door minder zware botulismegevallen

De bestuurders van MilkBE hebben de begroting voor 2022 opgemaakt en goedgekeurd. De bijdrage voor de melkveehouders daalt als gevolg van het afnemend aantal gevallen zware botulisme. De grootste budgettaire posten blijven de sectorbrede monitoring van contaminanten in rauwe melk, het solidariteitsfonds Botulisme en Duurzaamheid. In 2022 zet MilkBE immers in op de digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor.  

 

BIJDRAGE VAN DE MELKVEEHOUDERS DAALT

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat toelaat een tegemoetkoming uit te betalen aan melkveehouders getroffen door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Dit fonds bestaat uit twee aparte elementen: (1) voor de vergoeding van vernietigde melk, en (2) voor een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Voor de vergoeding van vernietigde melk is er een post voorzien in  het algemene MilkBE budget, waaraan zowel de zuivelbedrijven als de melkveehouders bijdragen.

De tussenkomst uitgekeerd bij zware sterfte wordt gefinancierd met bijdragen van enkel de melkveehouders. Deze bijdrage  verlaagt in 2022. Dit is mogelijk gezien er in 2020 en 2021 gelukkig minder (zware) botulismegevallen met hoge sterfte waren waardoor enige reserve werd opgebouwd.

Het aantal Botulismegevallen zal in de toekomst goed in de gaten gehouden worden. Indien het aantal gevallen terug zou toenemen, zal een nieuwe evaluatie volgen en kan de bijdrage desgevallend terug verhoogd worden. Maar het omgekeerde geldt uiteraard ook.

 

BIJDRAGE VAN DE KOPERS STIJGT

De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij uitrollen. Hiervoor werd de budgetpost voor Duurzaamheid verhoogd. Om het invullen van de monitor vlotter en gemakkelijker te maken, zal een digitale tool ontwikkeld worden. De tool zal de nodige gegevens die reeds beschikbaar zijn bij diverse dataleveranciers samenbrengen via de dataplatformen DjustConnect en WALLeSMART. Zo worden de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de melkveehouder, de koper en de sector in zijn totaliteit. Aangezien de data, mits toestemming van de melkveehouder, ook voor de koper ter beschikking komen, dragen de kopers extra bij aan hiermee gepaard gaande kosten via een verhoging van hun bijdrage aan MilkBE.

 

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

In 2022 zal de bijdrage aan MilkBE

  • voor melkleveraars : dalen van 0,0805 naar 0,0605 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk;
  • voor kopers: stijgen van 0,0630 naar 0,0705 euro (excl. BTW) per 1.000 liter melk.

 

 

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons