Aangesloten kopers

Aangesloten kopers

Alle kopers van melk die zijn aangesloten bij MilkBE vzw besluiten vrijwillig deel te nemen aan het monitoringsprogramma voor contaminanten ‘Monimilk’ en het steunprogramma in geval van Botulismebesmetting. Tot voor 2019 was deelname aan deze programma’s verplicht via het Sanitair Fonds. Maar sinds de overdracht naar MilkBE betreft dit private systemen die niet meer door de overheid gefinancierd worden.

Alle leden van BCZ-CBL vzw zijn aangesloten bij MilkBE. Daarnaast kunnen ook niet BCZ-leden zich hiervoor opgeven. De aangesloten kopers van melk zijn:

Arla
Royal A-ware
biomilk.be
BMC
Coferme
Danone
Farmel
FrieslandCampina
Hollebeekhoeve
inex
Laiterie des Ardennes
Mikka
milcobel
De Moerenaar
Olympia
PurNatur Lactis
Socabel
Terre de Fromages
Vreugdenhil
De Zuivelarij

Zelf aansluiten?

Alle kopers van melk met zetel in België kunnen zich aansluiten bij MilkBE. Aan hun leveraars bieden deze kopers toegang tot het botulismefonds en alle opgehaalde melk wordt meegenomen in het sectoraal monitoringsplan Monimilk. 
 

Aansluitingsformulier

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons