Upcoming: grondige upgrade & digitalisering van Duurzaamheidsmonitor met steun van de Vlaamse Overheid

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Het duurzaamheidsprogramma, de “Duurzaamheidsmonitor” genaamd, werd al sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen en inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven. Via sensibilisering, educatie en benchmarking worden melkveehouders aangemoedigd om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Deze eerste versie krijgt een grondige upgrade en wordt gedigitaliseerd met steun van de Vlaamse Overheid. Via een digitale verwerkingstool zullen duurzaamheidsdata frequenter en kwantitatiever opgevraagd worden. Een grote winst ligt in het automatisch verkrijgen van bepaalde data, die al in bestaande databanken worden opgeslagen. Zo wordt de melkveehouder administratief ontzorgd. Deze koppeling loopt via DjustConnect, net als het beheer van de mandatering van de melkveehouder. Daarna zullen via de applicatie de data samengebracht en berekend worden en zo ter beschikking gesteld worden aan zowel (1) melkveehouders, (2) zuivelverwerkende bedrijven als (3) de zuivelsector en (4) de Vlaamse overheid ter sensibilisering, stimulering en valorisatie ten voordele van de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector.

Deze digitale verwerkingstool zal een overzicht geven van meer dan 65 duurzaamheidsinitiatieven in de melkveehouderij m.b.t thema’s, zoals klimaat, voederefficiëntie, watergebruik, duurzame energie, milieu, sociale duurzaamheid, dierenwelzijn en -gezondheid, methaanreducerende maatregelen, … Bovendien worden de ontwikkelingen opgevolgd en bijgestuurd.

 

Timing

MilkBE startte dit project op 4 mei 2022 en zal afgerond worden tegen 31 december 2023.

 

Concrete doelstelling

Duurzaamheidsdata, uit bestaande databases en via inspectie-instellingen verzameld bij de melkveehouder,  frequent en kwantitatief opvragen en via een digitaal platform samenbrengen, berekenen, interpreteren en ter beschikking stellen van de melkveehouders, de zuivelverwerkende bedrijven, de zuivelsector net als de Vlaamse overheid (i.k.v. Convenant Enterische Emissies) voor sensibilisering, stimulering en valorisatie ten voordele van de verduurzaming van de Vlaamse zuivelsector.

 

Resultaten

MilkBE zal de resultaten van dit project op haar website publiekelijk delen van zodra beschikbaar na afloop project.

 

Meer informatie

 

Image
Vlaamse Overheid

Nog vragen?

Het MilkBE secretariaat is gemakkelijk via email te bereiken via office@milkbe.org. Uw vragen zullen worden overgemaakt aan de
betrokken consulent die vervolgens contact met u zal opnemen. Voor meer contactgegevens klikt u op onderstaande knop.

Contacteer ons